Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden door Kaasmeester Schollaert verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop. Via info@kaashandelschollaert.be  kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit en onder geen enkele omstandigheid doorgegeven worden aan derden. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).